COVID-19: aktuální informace

I v současné situaci máte možnost pracovat za lepším výdělkem na stabilních zakázkách v Německu. Náš tým průběžně sleduje vývoj situace ohledně nabídek práce, povolení cestovat a tranzitů přes země. Přečtěte si nejnovější informace. Vaše dotazy rádi zodpovíme a vysvětlíme na tel. čísle +421 918 878 852, nebo se registrujte a pošleme vám více informací o nabídkách práce.

(Aktualizováno: 30.05.2020)

Jaké možnosti práce mám v současné situaci?

I přes momentální situaci, je možnost pracovat na stabilních a dlouhodobých zakázkách v Německu. Více o aktuálních montážích zde.

Mohu nyní zůstat v Německu déle?

Na všech zakázkách je možnost nepřetržité montáže během celého měsíce.

Jak vycestuji do Německa?

Dle uvedených informací je vstup na území Německa pro osoby, které nemají německou státní příslušnost povolen taky za účelem výkonu výdělečné činnosti. Toto platí i pro specializované smluvní pracovníky (montážní dělníci), kteří do Německa přicestují. Je třeba předložit potřebné průkazné doklady jako potvrzení pro přeshraniční pracovníky, pracovní smlouvu, podklady k dané zakázce či tzv. Grenzgängerkarten umožňující pobyt a výkon pracovní činnosti v Německu.

Jak mohu cestovat do Německa?

Ideální je cestovat vlastní dopravou autem. 

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: aktuálně  je zastavena přeshraniční osobní vlaková a autobusová doprava mezi SRN a Českou republikou.Existuje i možnost železniční vnitrostátní přepravy na německé straně k českým hranicím – viz webová stránka GK Mnichov.

Jak se mohu vrátit do Česka a jaké mám povinnosti?

Pro přeshraniční pracovníky neplatí povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se 14 denní nezbytnému karanténnímu opatření, pokud:

V případě rezidentních osob na území ČR (občan ČR, občan EU s bydlištěm na území ČR):

  1. při prvním vstupu na území ČR předloží lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (vzor na webu MV) a potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání,
  2. poté při následném překročení státní hranice do ČR, které by nastalo po 30 dnech po předložení prvního nebo dalšího lékařského potvrzení o absolvování PCR testu, předloží nové lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, který není starší 4 dny a který je proveden na vlastní náklady,
  3. PCR test lze též absolvovat na území ČR a předložit lékařské potvrzení své krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu.

Vítejte, vyplňte registrační formulář k montáži!

Profitujte jako živnostník na ověřených stavbách v zahraničí.