Jak to funguje?

Často kladené otázky

Je pro Vás práce v zahraničí novinka?
Rádi vám zodpovíme všechny Vaše otázky.

Všeobecné Zakázky Montáž Odměna

Všeobecné

Zadáváme flexibilní zakázky živnostníkům nebo firmám. Předpokladem spolupráce je aktivní živnost minimálně 2 měsíce a vzdělání v oboru. Samozřejmě je možné pracovat i na volnou živnost. V případě otázek ohledně živnosti, jejího založení nebo obnovení, nás kontaktujte e-mailem

info@jurling.sk (prac. dny 9-17 hod.)

Pro výkon činnosti v oblasti elektrotechniky je potřebné vlastnit Osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu nařízení MPSVR SR (vyhláška). Osvědčení vydává příslušný úřad na základě splnění zákonných požadavků. Platné osvědčení je spolu s aktivní živností (min. 2 měsíce) podmínkou spolupráce.

Od instalatérů a topenářů vyžadujeme několikaletou praxi v dané oblasti, kterou je potřeba podložit relevantními referencemi.

Pro zabezpečení plynulosti a odbornosti zakázky je nutné umět se dorozumět na stavbě německy. Úroveň německého jazyka určujeme při osobním pohovoru, na jeho základě sestavíme váš kvalifikační profil a následně vás přiřadíme k aktivní zakázce.

Naše společnost zabezpečuje práci hlavně pro elektrikáře a instalatéry. Pro pomocníky a zedníky v současnosti práci nezabezpečujeme.

Formulář A1 je potvrzení sociální pojišťovny, že si odvody platíte na Slovensku.
Formulář vám na základě smlouvy o dodání služeb, kterou uzavřete s naší firmou, vystaví příslušná pobočka sociální pojišťovny (příslušnost se řídí sídlem vaší živnosti).

Sociální pojišťovna zřídka vystaví formulář na počkání. Většinou vám potvrdí vaši žádost a formulář vystaví ve lhůtě 45 dní. Na základě potvrzené žádosti je možné vycestovat.

Stáhnout žádost o vystavení PD A1

Potvrzení o daňové rezidenci prokazuje, že daňovou povinnost si plníte v krajině sídla vaší živnosti a svoje příjmy nemusíte zdaňovat v Německu.

Potvrzení vám vystaví zpětně váš příslušný daňový úřad (příslušnost se řídí sídlem vaší živnosti).

 

Výpis z trestního rejstříku je při některých zakázkách podmínkou a při většině výhodou další spolupráce. Výpis si můžete obstarat na kterékoliv pobočce pošty.

Pro registraci, prosím, vyplňte bezplatně a pravdivě náš rychlý dotazník:  Registračný formulář najdete zde.

Osobní pohovor je příležitost poznat vašeho budoucího obchodního partnera stejně tak uzavřít na místě smlouvu a získat konkrétní projekt s detailními informacemi a možností ihned vycestovat.

Zakázky

Sami rozhodujete, zda máte o nabízenou zakázku zájem. Je třeba vzít na vědomí, že přijetím zakázky přebíráte za její dodání odpovědnost. Proto se ujistěte, abyste na dohodnuté období setrvaly na zakázce. Němečtí zákazníci si velmi cení spolehlivosti.

Plánování Vašeho pracovního turnusu proběhne vždy dostatečně předem a je potvrzené německými klienty. Turnusy jsou 3-4 týdny na zakázce a 1 týden doma.

Ubytování si hradí každý pracovník individuálně. Jurling zajistí před zahájením zakázky místo ubytování tak, aby bylo blízko projektu s nízkou cenou a v přiměřeném standardu. Cena ubytování sa pohybuje od 9 000 CZK do 13 500 CZK.

Získáváme neustále nové projekty v rámci celého Německa. Obzvláště silně zastoupeno je okolí velkých průmyslových krajských měst a metropolí.

Zakázky jsou dlouhodobé a navazují na sebe, díky čemuž nabízíme celoroční spolupráci. Předpokladem je jak spokojenost německého klienta s prací tak spolehlivost v průběhu zakázky a samozřejmě i Vaše spokojenost při spolupráci.

Montáž

Obecně se jedná o montážní činnost v daném oboru (elektroinstalace, průmyslové instalace, vodoinstalace, topení, montáž sanity a další). Během konkrétní zakázky se náplň Vaší práce přizpůsobuje v průběhu zakázky. V případě jakýchkoliv dotazů vždy kontaktujte Vašeho koordinátora, čímž předejdete komplikacím a případným nedorozuměním.

Německý zákazník je konečný zadavatel, který finančně zastřešuje konkrétní zakázku. Proto je nutná součinnost.
Rozhodující je přiměřenost jakékoliv montáže. Informujte svého koordinátora v případě, že důsledkem práce nad rámec zakázky, se práce na původní zakázce dostane do časového skluzu. Německý zadavatel vždy ocení, pokud ho předem upozorníme na tuto skutečnost.

Německý dodavatel zajišťuje materiál. Pokud v průběhu zakázky zaznamenáte, že dodání materiálu je v časovém skluzu, je třeba kontaktovat kancelář, jakož i zodpovědného vedoucího zakázky – mistra. V případě nevhodnosti materiálu jakož i jeho poškození, kontaktujte prosím bezprostředně naši kancelář.

Před nebo přímo na osobním pohovoru obdržíte dotazník, který obsahuje soupis nářadí. Jako živnostník jste povinen si zajistit základní nářadí a také nářadí podle konkrétního zadání zakázky. Nadrozměrné, nebo jinak specifické nářadí je zajištěno přímo na stavbě. Půjčování nářadí mezi ostatními dodavateli (kolegy na stavbě) je v rozporu s ustanoveními o samostatnosti výkonu zakázky.

Jakoukoliv škodu je potřeba ihned po zjištění nahlásit zodpovědnému vedoucímu na stavbě i Vašemu koordinátorovi. Při malých poškozeních je téměř vždy pravidlem, že německý zadavatel souhlasí s jejich odstraněním s Vaší součinností bez nároku další náhrady škody. V žádném případě by malé poškození neměly mít za následek narušení vztahů a důvěry s německým zadavatelem. Proto prosím jednejte vždy promptně, férově a zodpovědně.

Je velmi důležité být chráněn i v případě větších poškození. Je nutné, aby jste měli uzavřené pojištění zodpovědnosti vůči škodám. Pojišťovna v tomto případě proplatí vzniklé škody. Informujte se ohledně pojištění na info@jurling.sk .

Kontaktujte Vašeho koordinátora. My budeme kontaktovat německého zadavatele. Občas dochází k nedorozuměním ohledně přesné adresy, nebo času, ale tento problém vždy rychle vyřešíme.

Odměna

Nabízíme hodinovou sazbu od 430 CZK v závislosti na projektu a úrovně německého jazyka. Výše celkového výdělku na konkrétním projektu je podmíněna rozsahem zakázky – jejím trváním. V naší nabídce převažují dlouhodobé projekty, které v případě spokojenosti na sebe navazují, takže lze pracovat během celého roku.

Ne. Jako živnostník snášíte náklady spojené s dodáním služeb Vy. Je pravidlem, že cestovní náklady si rozdělují kolegové mezi sebou sami.

Na osobním pohovoru a následně i elektronicky obdržíte výkaz. Potvrzený a čitelný výkaz zasíláte týdně mailem.
Po odpracování posledního dne v kalendářním měsíci vystavíte fakturu na základě potvrzeného výkazu / hodin německým mistrem. Fakturu a výkaz zasíláte společně na korespondenční adresu.

Také Vám nabízíme možnost vystavit fakturu na Vaše jméno a tím ušetřit čas a s tím spojené náklady. Více informací na faktura@jurling.sk.

Vaše peníze jsou hrazeny každý měsíc převodem na bankovní účet uvedený ve Vaší faktuře.
Pro zajištění úhrady včas je třeba posílat potvrzený a čitelný výkaz týdně mailem na faktura@jurling.sk

Napište nám e-mail

Nenašli jste to co hledáte?

Po – Pa  (9-17 hod.)
Napsat e-mail 

Napište nám e-mail

Potřebujete další pomoc?

Po – Pa  (9-17 hod.)
+421 918 878 852