Rádi vám pomůžeme Po. - Pá. (8:00-18:00)

Náležitosti Dohody společných provozovatelů

Vaše osobní údaje zpracováváme jako společní správci. Identifikace společných správců: 

Správce 1: Jurling Gruppe k. s.  
se sídlem: Osiková 3210/3, 010 07 Žilina
IČO: 53 059 743
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Okresního soudu Žilina, oddíl Sr, vložka č. 10342/L

Správce 2: Jurling Elektromontage s. r. o.  
se sídlem: Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 52 753 727
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 142184/B

Správce 3: Jurling HSE s. r. o.  
se sídlem: Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 45 388 598
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 63124/B

Základní náležitosti Dohody uzavřené mezi společnými správci

Společní správci uvedeni výše uzavřeli podle ustanovení čl. 26 ods. 1 GDPR a ustanovení § 33 ods. 1 Zákona Dohodu společných správců. Ve smyslu platné legislativy poskytují společní správci dotčené osobě informace o základních náležitostech této dohody. 

Předmětem dohody mezi společnými správci je společné stanovení účelu a prostředků zpracovávání osobních údajů, jakož i úprava odpovědnosti každého ze společných správců za plnění povinností a úkolů podle GDPR a Zákona, a to z důvodu, že společní správci tvoří jednu skupinu, a z důvodu jejich vzájemné spolupráce při výkonu podnikatelské činnosti. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 

Společní správci se dohodli, že kontaktním místem, kde dotčená osoba může uplatnit svá práva písemně poštou nebo e-mailem, bude Správce 1.

Kontakt: Jurling Gruppe k. s.
Adresa: Rožňavská 8, 82104 Bratislava
E-mail: info@jurling.sk

Každý ze společných správců získává osobní údaje na společně vymezené a určené účely. Získávají se pouze takové osobní údaje, které svým obsahem a rozsahem odpovídají vymezeným účelům podle této dohody a jsou nezbytné k jejich dosažení. Za správnost osobních údajů ve smyslu článku 5 ods. 1 písm. d) GDPR odpovídá každý ze společných správců. Každý ze společných správců je povinen zabezpečit ochranu osobních údajů implementováním a zdokumentováním bezpečnostních opatření v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a Zákona. Výměna osobních údajů mezi společnými správci probíhá elektronicky, písemně nebo osobně. 

Bez ohledu na podmínky dohody společných správců může dotčená osoba uplatnit svá práva u každého ze společných správců a vůči každému ze společných správců.