Rádi vám pomůžeme Po. - Pá. (8:00-18:00)

Nejčastější dotazy

Všeobecné

Montážné zakázky jsou dostupné pouze živnostníkům s aktivním živnostenským oprávněním a vzděláním v odboru. Na zakázce pracujete jako samostatný subdodavatel a ne zaměstnanec.

V případě otázek ohledně živnosti, jeho založení, nebo obnovení kontaktujte Jurling podporu písemně na info@jurling.sk nebo telefonicky +421 918 878 852 (prac. dny 8-17 hod.).

Bez platného osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle nařízení MPSVaR SR (vyhlášky) nemůžete nastoupit na elektromontážní zakázku. Osvědčení vydává příslušný úřad na základě splnění zákonných podmínek.

Při montážních zakázkách vody, topení a sanity je podmínkou několikaletá praxe v daném oboru, kterou je třeba prokázat relevantními referencemi a školeními.

Zakázky se nacházejí na území Německa a Rakouska. Během zakázky budete v kontaktu s německy mluvícím zástupcem klienta. Aby byla zajištěna plynulost a odbornost zakázky je nutné se umět dorozumět na stavbě německy. Úroveň německého jazyka prověřujeme při osobním pohovoru.

Naše společnost zabezpečuje práci hlavně pro elektrikáře a instalatéry s odbornou způsobilosti.  Pro pomocníky a zedníky v současnosti práci nezabezpečujeme.

Formulář A1 je potvrzení sociální pojišťovny, které prokazuje skutečnost, že i během montáže v zahraničí jste nadále pojištěncem České nebo Slovenské republiky, a že si odvody platíte na Slovensku nebo Čechách.
Formulář vám na základě smlouvy o dílo / objednávky vystaví příslušná pobočka sociální pojišťovny (příslušnost se řídí sídlem vaší živnosti).
Pokud obvykle vykonáváte činnost ve dvou nebo více členských státech EU je možné požádat si o formulář A1 prostřednictvím žádosti o určení použitelné legislativy.

Sociální pojišťovna vám většinou potvrdí vaši žádost a formulář vystaví v průběhu 60 dní. Na základě potvrzené žádosti můžete vycestovat.

Stáhnout žádost o vystavení PD A1

Výpis z rejstříku trestů je u některých zakázkách podmínkou a při většině výhodou další spolupráce. Výpis si můžete pořídit na kterékoliv pobočce České pošty. V Čechách je možné požádat si o elektronický výpis zdarma nebo v papírové podobě prostřednictvím veřejné správy Czech POINT.

Zaregistrujte se prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře registračního formuláře. Následně vás kontaktuje Jurling podpora a pozve na pohovor v našich prostorách.

Osobní pohovor je příležitost poznat vašeho budoucího obchodního partnera stejně tak uzavřít na místě smlouvu a získat konkrétní projekt s detailními informacemi a možností ihned vycestovat.

Zakázky

Vyberte si konkrétní montážní zakázku a přihlaste se na ni. Jurling podpora vás bude během dne informovat o všech potřebných detailech pro práci v zahraničí. V popisu zakázky je uvedena i její délka. Je důležité si uvědomit, že přijetím zakázky přebíráte odpovědnost za její dodání po celou její délky trvání.

Zpravidla pracujete na stavbách v intervalech 3-4 týdny, případně více a následně máte týden volno. Tento interval je zapracován v osobním plánování a vždy proběhne s dostatečným časovým předstihem. Ujistěte, abyste na dohodnuté období setrvaly na zakázce. Zahraniční zadavatelé si velmi cení spolehlivosti.

Před zahájením zakázky zajistí Jurling podpora ubytování tak, aby bylo blízko projektu s nízkou cenou a v přiměřeném standardu. Ubytování si hradí každý pracovník individuálně. Cena ubytování se pohybuje přibližně od 15 do 20 € za noc v závislosti na oblasti, standardu a délky pronájmu. Samozřejmě si každý pracovník může ubytování vybrat samostatně a není vázán nabídkou Jurling podpory.

Montážní zakázky jsou v rámci celé Spolkové republiky Německo a Rakouska. Nejčastěji se nacházejí v okolí velkých průmyslových krajských měst a metropolí.

Zakázky jsou dlouhodobé a navazují na sebe, díky čemuž nabízíme celoroční spolupráci. Předpokladem je spokojenost konečného klienta s prací i spolehlivost v průběhu zakázky a samozřejmě i vaše spokojenost při spolupráci.

Montáž

Obecně jde o montážní činnost v daném oboru (elektroinstalace, průmyslové instalace, vodoinstalace, topení, montáž sanity jakož i jiné). Během konkrétní zakázky se náplň vaší práce přizpůsobuje plynutí zakázky. V případě jakýchkoliv dotazů vždy kontaktujte Jurling podporu, čímž předejdete komplikacím a případným nedorozuměním.

Zákazník jakož i jeho zástupce je konečný zadavatel, který finančně zastřešuje konkrétní zakázku. Proto je nutná součinnost. Nejlepší je ihned kontaktovat Jurling podporu, aby se předešlo zbytečným problémům. Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, které ohrožují průběh montáže, je důležité, aby Jurling podpora byla informována.

Konečný zadavatel zajišťuje materiál. Pokud během běhu zakázky zaznamenáte, že dodání materiálu je v časovém skluzu, je třeba kontaktovat Jurling podporu jakož i vyrozumět zástupce klienta (projektového vedoucího, stavbyvedoucího). Stejně postupujte iv případě nevhodnosti nebo poškozeného materiálu a určitě nepokračujte v montáži.

V příloze smlouvy o dodání služeb a díla je vyjmenované povinné nářadí, bez kterého není možné provádět montáž. Jako živnostník jste povinen si zabezpečit toto základní nářadí i nářadí podle konkrétního zadání zakázky. Nadrozměrné nebo jinak specifické nářadí je zajištěno přímo na stavbě. Půjčování nářadí mezi ostatními dodavateli (kolegy na stavbě) je v rozporu s ustanoveními o samostatnosti výkonu zakázky.

Jakoukoliv škodu je třeba ihned po zjištění nahlásit zástupci klienta na stavbě i Jurling podpoře. Při malých poškozeních je téměř vždy pravidlem, že klient souhlasí s jejich odstraněním s vaší součinností bez nároku další náhrady škody. Je důležité abyste postupovali promptně bez zbytečného odkladu.

Je velmi důležité být chráněn iv případě větších škod. Proto je důležité, abyste měli uzavřené pojištění odpovědnosti vůči škodám. Pojišťovna v tomto případě proplatí vzniklé škody. Jurling podpora vám pomůže vyřídit pojištění.

Neváhejte nás kontaktovat, abyste předešli problémům nebo ohrozily plynulý průběh montáže. Jurling podpora je dostupná každý pracovní den od 8:00 do 18:00 hod.

Odměna

Výše celkového výdělku na konkrétním projektu je podmíněna rozsahem zakázky a její trváním. V nabídce převažují dlouhodobé projekty, které v případě spokojenosti na sebe navazují, takže víte pracovat během celého roku. K výpočtu orientačního výdělku slouží kalkulačku výdělku.

Během zakázky si vedete montážní deník, který v pravidelných intervalech potvrzuje klient nebo jeho zástupce. Po odpracování posledního dne v měsíci vystavíte na základě potvrzeného montážního deníku fakturu za vaše služby.

Vaše peníze jsou hrazeny každý měsíc na základě vystavené faktury převodem na bankovní účet. Vyděláváte během celého roku.

Neboli vaše otázky dostatočne zodpovedané?

Kontaktuje Jurling podporu prostredníctvom e-mailu: kontakt@jurling.com

Více informací o práci v zahraničí