Zobrazit všechny články

Pojištění odpovědnosti za škodu

Při montáži na stavbě je důležité být chráněn, pokud způsobíte škodu, která přímo souvisí s výkonem Vašeho povolání. Ve většině případů jsou náklady spojené s nápravou a odstraněním následků nákladnou záležitostí, která člověka nepříjemně zaskočí a může převýšit Váš výdělek na stavbě.

Uzavřete pojištění odpovědnosti za škodu, které kryje škody způsobené během montáže nejen na území Česka, ale v rámci celé EU. Pojištění se vztahuje na škody způsobené při činnostech zapsaných v obchodním rejstříku nebo v živnostenském oprávnění pojištěného. K obecné odpovědnosti za škodu si můžete podle potřeby uzavřít různá připojištění. 

Zobrazit všechny články

Profitujte ako živnostník na overených stavbách v zahraničí.

Aktuální montáže