Rádi vám pomůžeme Po. - Pá. (8:00-18:00)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Máme zájem ponechat si některé Vaše osobní údaje v naší interní databázi kontaktů, abychom se s Vámi v budoucnu mohli zkontaktovat a nabídnout Vám další možnost práce u našich smluvních partnerů v Německu nebo v jiné zemi EU, pokud se nám budete jevit jako vhodný kandidát. Pro zpracování Vašich osobních údajů na výše uvedený účel potřebujeme Váš souhlas.

Zaškrtnutím políčka nám poskytujete Váš výslovný dobrovolný souhlas bez výhrad se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu vyplněného osobního dotazníku. Do interní databáze uložíme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, datum narození, rodné číslo, číslo OP, rodinný stav, národnost, mateřský jazyk, podpis, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o dosaženém vzdělání, znalostech a kvalifikaci, údaje o živnosti, fotografie tváře, poznámky z osobních pohovorů. Souhlas nám poskytujete na tři roky. Po jejich uplynutí Vaše osobní údaje zlikvidujeme v souladu s platným právem.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese sídla naší společnosti nebo emailem na kontakt@jurling.com. Odvolání souhlasu je platné ke dni doručení.

Všechny osobní údaje, které naší společnosti Jurling s. r. o., Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, IČO: 50 406 540, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sro, vložka č. 112650/B poskytnete, budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (Zákon) a nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Další informace týkající se ochrany Vašich osobních údajů jako i Vaše práva jako subjektu naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů.