Zpět na infoportál

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů je veřejná listina, kterou se prokazuje, zda fyzická osoba byla nebo nebyla pravomocně odsouzena.

O výpis si žádá osoba, jíž se výpis týká. Totožnost musí být ověřena (nezapomeňte si občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti).

Výpis z rejstříku trestů získáte na české poště u okénka označeného jako Czech Point. Výpis se vydává na počkání a stojí 100 Kč. 

Začněte vydělávat s Jurling!

  • Výdělek až 4.600 €/měsíčně
  • Flexibilita montážních turnusů
  • Navazující projekty během celého roku
Nezávazně registrovat

Více informací o práci v zahraničí