Zobrazit všechny články

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů je veřejná listina, kterou se prokazuje, zda fyzická osoba byla nebo nebyla pravomocně odsouzena.

O výpis si žádá osoba, jíž se výpis týká. Totožnost musí být ověřena (nezapomeňte si občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti).

Výpis z rejstříku trestů získáte na české poště u okénka označeného jako Czech Point. Výpis se vydává na počkání a stojí 100 Kč. 

Zobrazit všechny články

Profitujte ako živnostník na overených stavbách v zahraničí.

Aktuální montáže